کانون دانشجویان زرتشتی پیک‌نیک ویژه دانشجویان تازه راهیافته به دانشگاه را برگزار می‌نماید

کانون دانشجویان زرتشتی پیک نیک ویژه دانشجویان تازه راه یافته به دانشگاه را باری دیگر در مارکار تهرانپارس برگزار میکند. همراهی شما نودانشجویان در این پیک‌نیک باعث شادی و دلگرمی ماست. 🗓تاریخ برگزاری: جمعه ۹۷/۷/۲۷[…]

کانون دانشجویان زرتشتی در نظر دارد تا تور اصفهان را به همراه بازدید از کاشان برگزار نماید

کانون دانشجویان زرتشتی در نظر دارد تا امسال نیز تور اصفهان را این بار به همراه بازدید از شهر زیبای کاشان،در تاریخ ۸ تا ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۷ برگزار نماید. جهت تهیه بلیت همکیشان گرامی[…]

جشن معرفی دانشجویان تازه راه‌یافته به دانشگاه برگزار می‌شود

کانون دانشجویان زرتشتی پنجشنبه ٢۶ مهرماه ٩٧، ساعت ۶ پسین میزبان جشن کوچکی در جشنگاه خسروی خواهد بود که به مناسبت پیوستن نودانشجویان زرتشتی به این خانواده بزرگ برگزار خواهد شد. به رسم هرسال، گرد[…]