کانون دانشجویان زرتشتی پیک‌نیک ویژه دانشجویان تازه راهیافته به دانشگاه را برگزار می‌نماید

کانون دانشجویان زرتشتی پیک نیک ویژه دانشجویان تازه راه یافته به دانشگاه را باری دیگر در مارکار تهرانپارس برگزار میکند. همراهی شما نودانشجویان در این پیک‌نیک باعث شادی و دلگرمی ماست. 🗓تاریخ برگزاری: جمعه ۹۷/۷/۲۷[…]