زمان فروش بلیت نوزدهمین جشنواره موسیقی زرتشتیان سراسر کشور اعلام شد

زمان فروش بلیت نوزدهمین جشنواره موسیقی زرتشتیان سراسر کشور اعلام شد. نوزدهمین جشنواره موسیقی زرتشتیان سراسر کشور در ١۵ آذر ماه در مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد واقع در شهرک غرب در ٢ سانس برگزار می‌گردد.[…]