چهل و یکمین اردوی دانش‌آموزان زرتشتی سراسر کشور، برگزار می‌شود

کانون دانشجویان زرتشتی در نظر دارد چهل و یکمین اردوی دینی، آموزشی، تربیتی، فرهنگی و تفریحی دانش‌آموزان زرتشتی ۱۴ تا ۱۸ سال سراسر کشور را از تاریخ ۲۰ تا ۲۷ امردادماه ۱۳۹۸ با اهداف زیر[…]