دینی

این شورا در جهت رفع نیازهای دینی، بهبود بخشیدن و پیشرفت سطح دينى جامعه زرتشتی شکل گرفته است.

فعالیت‌های این شورا، چاپ کتاب گاتا و انتشار نخستین و کاملترین لوح فشرده ی گاتاخوانی، چاپ كتاب ترجمه مقالات دينى، برگزارى كلاس هاى اوستاخوانى در سه محل متفاوت در تهران(سازمان جوانان زرتشتى تهران، ماركار تهرانپارس و كانون دانشجويان زرتشتى)، برگزاری کلاس های  گاتاشناسی(در شهرهای تهران، یزد، کرمان و شیراز)، آموزش حروف دین دبیره و واژگان گاهانی به اعضای شورا، برگزاری گهنبار چهره ایاسرم، برگزاری نشست هایی در زمان شورا با حضور صاحب نظران دینی جامعه زرتشتى و زیارت از شاه ورهرام ایزد و پیاده پیمودن مسیر آن در ورهرام روز هر ماه می باشند.

برنامه مهم و بزرگ این شورا که از سال 1373 آغاز نموده و تابه امروز برگزار م‌شود، همايش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره می باشد.

 

آیین‌نامه‌ی شورای دین

آموزش‌نامه گاتاشناسی

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن