آموزشی

اندکی پس از تأسیس کانون دانشجویان زرتشتی در سال 1348 کمیته‌ای با عنوان انتشارات و آموزش به وجود آمد. پس از مدتی کمیته انتشارات و آموزش به شورای آموزشی تغییر نام داد. هدف این شورا افزودن و ارتقای دانش و مهارت‌های دانشجویی و دانش‌آموزی می‌باشد.

برگزاری کلاس‌های مختلف مانند کلاس‌های کنکور در بیشتر زمینه‌ها، کلاس کامپیوتر، کلاس رباتیک، کلاس بازی‌سازی، برگزاری سمینارهای معرفی رشته‌های دانشگاهی به دانش آموزان، برگزاری کنکور آزمایشی، چاپ کتاب تست دینی کنکور، بازدید از موزه‌ها و مراکر علمی از جمله فعالیت‌های این شورا بوده است.

برنامه‌های پیوسته این شورا همایش علمی زرتشتیان سراسر کشور و جشن معرفی دانشجویان تازه راه یافته به دانشگاه است.

آیین نامه شورای آموزشی

اخبار مربوط به شورای آموزشی
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن