همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره

لوگو مانتره

همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره، بزرگترین همایش دینی ایرانیان زرتشتی است که هر ساله توسط کانون دانشجویان زرتشتی برگزار می‌گردد. این همایش شامل دو بخش اصلی اوستاخوانی و گاتاشناسی است. در بخش اوستاخوانی شرکت‌کنندگان به خواندن گاتا با آوای خوش می‌پردازند این بخش در دو مرحله مقدماتی و پایانی برگزار می‌گردد. در بخش گاتاشناسی نیز پژوهشگران به تحقیق و پژوهش در زمینه گات‌ها، سنت ، فرهنگ و آداب و رسوم دین زرتشتی و تمدن ایرانی می‌پردازند. شرکت‌کنندگان هر ساله در اردوی آموزشی همایش مانتره نیز شرکت می‌کنند.

نخستین مسابقات اوستاخوانی مانتره در تابستان سال ۱۳۷۳ آغاز گردید. شرکت‌کنندگان در بخش اوستاخوانی به خواندن بندهایی از گاتا با آوایی خوش پرداختند. همچنین برای شرکت‌کنندگان که از سراسر ایران به تهران آمده بودند اردویی آموزشی برگزار گردید. این مسابقات در سال ۱۳۷۶ (چهارمین سال برگزاری) به همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره تغییر نام یافت و شرکت‌کنندگان در بخش گاتاشناسی با ارائه مقاله به پژوهش می‌پرداختند.

وبسایت خبری همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن