معرفی رشته‌ها – همایش معرفی رشته

 

سری اول(دندان پزشکی – مهندسی کامپیوتر – مهندسی پزشکی – داروسازی – هوشبری – میکروبیولوژی – پزشکی عمومی)

سری اول

 

 

سری دوم(حقوق – مهندسی انرژی – طراحی صنعتی – گیاه پزشکی – روانشناسی – انسان شناسی)

سری دوم

 

 

سری سوم(نقاشی – پرستاری – مهندسی صنایع – شیمی محض – هتلداری)

سری سوم

 

 

سری چهارم(مهندسی نساجی – زیست شناسی جانوری – زیست شناسی مولکولی – مهندسی برق – علوم و مهندسی محیط زیست)

سری چهارم

 

سری پنجم(اتاق عمل – حسابداری – زیست شناسی – مهندسی مواد و متالوژی – کاردانی دامپزشکی)

سری پنجم

 

 

سری ششم(ادبیات – بیوتکنولوژی – مهندسی راه‌آهن – زیست‌شناسی گیاهی – مهندسی مکانیک – آمار – مرمت‌کاری)

سری ششم

 

 

سری هفتم(موسیقی – مهندسی معدن – شهرسازی – علوم کامپیوتر)

سری هفتم

 

 

سری هشتم(مهندسی نرم‌افزار – مهندسی معماری داخلی – فرش – تجارت)

سری هشتم

 

 

سری نهم(مهندسی فناوری اطلاعات (IT) – باستان‌شناسی – کارگردانی – کارگردانی)

سری نهم

 

 

 

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن