درباره اردو

تاریخچه اردو

کانون دانشجویان زرتشتی پس از دو سال فعالیت از بدو تاسیس توانست خود را در اجتماع و سازمانهای زرتشتی بشناساند به نحوی که در جوار سازمانهای زرتشتی شرکت کننده در چهارمین کنگره زرتشتیان ایران در آبان ماه 1348 سهم بسزایی داشت.

دانشجویان کانون پیشنهادهای خود را در کنگره مطرح کردند و چون یکی از هدف‌های مهم کانون در مورد امر تعلیم وتربیت، معاشرت و آشنایی جوانان با یکدیگر میباشد و با این معاشرتها است که جوانان با افکار یکدیگر آشنا شده و همراه با بهرهگیری از افکار جمعی قدرت سازندگی بیشتر برای فردایی بهتر خواهند داشت، لذا فکر تشکیل اردوهای مختلف و مفیدی به نظر دانشجویان خطور نمود و پیشنهاد برگزاری اردویی به نام اردوی تربیتی و آموزشی دانش آموزان زرتشتی شهرستانی را نمودند و کنگره مسئولیت این امر مهم را به کانون دانشجویان محول کرد.

اولین اردو در تیرماه سال 1349 تشکیل گردید. با افتتاح اولین اردو و سازمانها و افراد خیریه پیشواز و همکاری شتافتند و کانون با همکاری آنان این امر مهم را یه انجام رسانید. به این ترتیب اردوی مذبور با شرکت 36 نفر دانش آموز دختر و پسر از کرمان و یزد و توابع در دبستان گیو برگزار گردید.

در اواسط امردادماه 1350 دومین اردوی دانش آموزان زرتشتی شهرستان‌ها برگزار گردید و دانش‌آموزانی از اهواز، شیراز و اصفهان هم در این اردو شرکت داشتند که جمعاً 44 نفر در این اردو شرکت کردند. لذا با کمک دانش‌آموزان شرکت کننده و اظهار نظرهای آنان برای برگزاری هرچه بهتر اردو و پیشنهادات منطقی آنان بررسی گردید و کانون در صدد توسعه و تکامل اردو برآمد. بدین جهت برای برگزاری اردو محیط وسیع دبیرستان انوشیروان دادگر تقاضا و مورد استفاده قرار گرفت و کانو سومین اردو را با 46 شرکتکننده از کرمان، یزد و توابع و اهواز برگزار نمود.

در چهارمین اردو تعداد افراد شرکتکننده به 48 نفر رسیده و دانش‌آموزان از اکثر نقاط ایران از جمله کرمان، یزد و توابع، آبادان، اهواز، اصفهان و شیراز از این اردو شرکت کرده بودند.

پنجمین اردو نیز با شرکت 50 نفر از یزد، اهواز، آبادان و خرمشهر در سال 53 در تهران تشکیل گردید.

ششمین اردوی تربیتی و آموزشی دانشآموزان زرتشتی در روز یکشنبه 15 امردادماه 1354 ساعت 6 صبح به سرپرستی خانم دولت نیکمنش سرپرست کانون دانشجویان زرتشتی و توسط آقای بوذرجمهر نماینده زرتشتیان تهران و سازمان زنان زرتشتی و دیگر میهمانان در محل دبیرستان انوشیروان دادگر افتتاح گردید. 50 نفر دانش‌آموزان شرکتکننده در این اردو در 6 گروه تحت سرپرستی شش تن از دانشجویان عضو کانو قرار داشتند. در این اردوها کلاس‌هایی از جمله کلاس بهداشت، دینی، روزنامهنگاری، شمعسازی، عکاسی و کاردستی دایر بوده است.
در طول مدت ده روز اردو دانش‌آموزان وقت خود را صرف تمرینهای ورزشی میکردند. از جمله برنامه شاد میباشد که هر شب بعد از صرف شام به مدت دو ساعت اجرا میشود و هریک ازدانشجویان و دانش‌آموزان که هنری داشته باشند ارائه میکند. در این مدت ده روز پیک نیک‌هایی هم برای دانش‌آموزان ترتیب داده میشود و بازدیدهای متنوعی از کارخانه‌ها، موزه‌ها جهت آنان در نظر گرفته میشود که باعث بالا بردن سطح اطلاعات عمومی آنان میگردد.