جشنواره موسیقی زرتشتیان سراسر کشور
جشنواره موسیقی زرتشتیان سراسر کشور
جشنواره موسیقی زرتشتیان سراسر کشور
جشنواره موسیقی زرتشتیان سراسر کشور
جشنواره موسیقی زرتشتیان سراسر کشور

تاریخچه:

جشنواره موسیقی زرتشتیان سراسر کشور در ابتدا با عنوان “جنگ موسیقی زرتشتیان” با هدف ایجاد حس رقابت بین نوازندگان زرتشتی و افزایش توانایی آن ها برگزار می شود. در سال های بعد با گسترش این برنامه و استقبال از آن، جنگ موسیقی زرتشتیان شکل رسمی تری به خود گرفت تا این که در سال ۱۳۷۹ نخستین “همایش موسیقی زرتشتیان سراسر کشور” و در سطح استانداردهای ملی موسیقی برگزار شد. کشف استعدادهای جدید در موسیقی، خود بهانه ای شد برای کودکان و نوجوانان زرتشتی تا به سوی این هنر کهن گرایش پیدا کنند. همچنین بهبود بخشیدن سطح برگزاری جشنواره موسیقی زرتشتیان سراسر کشور سبب شد تا گروه ها و افراد برگزیده، در جشنواره های بزرگتر و غیر زرتشتی نیز به پیشرفت های چشم گیری دست یابند. چنانچه در دوازدهمین دوره ی برگزاری برگزیدگان آن به جشنواره بین المللی فجر راه یافتند و این ارتباط کانون دانشجویان زرتشتی با جشنواره موسیقی فجر منجر به شکل گرفتن بخش “اقلیت های مذهبی” برای نخستین بار دراین جشنواره شد. در هجدهمین دوره جشنواره موسیقی زرتشتیان سراسر کشور، جهت پیشرفت سطح جشنواره، برای نخستین بار از سالن های زرتشتی (نظیر سالن خسروی، سالن دبستان گیو و …) به سالن تئاتر شهرزاد منتقل شد و تاکنون همچنان جشنواره موسیقی در سالن های غیر زرتشتی برگزار می شود. در بیست و یکمین دوره از جشنواره موسیقی به دلیل همه گیری ویروس کرونا جشنواره موسیقی به صورت مجازی برگزار شد و برای اولین بار تلاش شد که به صورت بین المللی برگزار شود. در این دوره از جشنواره ۳ شرکت کننده خارج از کشور ثبت نام کردند. کانون دانشجویان زرتشتی به عنوان برگزارکننده جشنواره موسیقی زرتشتیان سراسر کشور هر سال تلاش می کند این رقابت هنری زرتشتیان را در سطح بالاتری از کیفیت برگزار نماید تا نوازندگان و هنرمندان هازمان زرتشتی عرصه ای معتبر برای ارائه هنر خود داشته باشند. تاکنون شاهد بیست دوره جشنواره موسیقی زرتشتیان سراسر کشور بوده ایم.