اعضای هیئت مدیره
هیئت مدیره گردش ۲۷ و هیئت بازرسان گردش ۲۳
نام و نام خانوادگی سمت
بهراد ستودیان
عضو اصلی هیات مدیره و رئیس (دارای حق امضاء)
هوتن گشتاسبی گوهرریزی
عضو اصلی هیات مدیره و نائب رئیس (دارای حق امضاء)
کیارش مندگاری
عضو اصلی هیات مدیره و خرانه دار (دارای حق امضاء)
پارمیدا شاه بهرامی
عضو اصلی هیات مدیره و منشی
آتریا مهربد
عضو اصلی هیات مدیره
آتریا افشاری علی آباد
عضو اصلی هیات مدیره
سپهر خسرویانی
عضو اصلی هیات مدیره
آریانا خضری
بازرس اصلی
پگاه بزرگ چمی
بازرس اصلی
نام و نام خانوادگی سمت
شهاب فرهادیان
عضو اصلی هیات مدیره و رئیس (دارای حق امضاء)
شهرزاد نمیرانیان
عضو اصلی هیات مدیره و نائب رئیس (دارای حق امضاء)
شهریار اشتری
عضو اصلی هیات مدیره و خرانه دار (دارای حق امضاء)
آتریا زره پوش
عضو اصلی هیات مدیره و منشی
جاوید نریمان
عضو اصلی هیات مدیره
نیما خادمی
عضو اصلی هیات مدیره
آناهیتا فرارونی
عضو اصلی هیات مدیره
درسا بزرگی چم
بازرس اصلی
آنیتا انوشه
بازرس اصلی
نام و نام خانوادگی سمت
آرین یگانگی
عضو اصلی هیات مدیره و رئیس (دارای حق امضاء)
پوریا پوردهقان
عضو اصلی هیات مدیره و نائب رئیس (دارای حق امضاء)
پرهام کشاورزی
عضو اصلی هیات مدیره و خرانه دار (دارای حق امضاء)
مهسا خدایی
عضو اصلی هیات مدیره و منشی
فرزین دستان
عضو اصلی هیات مدیره
نوشین فیروزبخش
عضو اصلی هیات مدیره
پریسا رایومند
عضو اصلی هیات مدیره
هومن فرازیان
بازرس اصلی
پرهام افشاری
بازرس اصلی
نام و نام خانوادگی سمت
سیاوش مندگاری
عضو اصلی هیات مدیره و رئیس (دارای حق امضاء)
سیاوش مزداپور
عضو اصلی هیات مدیره و نائب رئیس (دارای حق امضاء)
فرهاد شیرمردی مریم آبادی
عضو اصلی هیات مدیره و خرانه دار (دارای حق امضاء)
نگین خسرویانی
عضو اصلی هیات مدیره و منشی
یاسمین افسرکشمیری
عضو اصلی هیات مدیره
شیوا اشتری
عضو اصلی هیات مدیره
مهسا زندیان
عضو اصلی هیات مدیره
سروناز نیکجو
بازرس اصلی
پدرام مژگانی
بازرس اصلی
نام و نام خانوادگی سمت
سینا گشوادی
عضو اصلی هیات مدیره و رئیس (دارای حق امضاء)
شایان کلانتری
عضو اصلی هیات مدیره و نائب رئیس (دارای حق امضاء)
بهزاد بهزادی
عضو اصلی هیات مدیره و خرانه دار (دارای حق امضاء)
آیدا اشیدری
عضو اصلی هیات مدیره و منشی
مهنوش یزدانی
عضو اصلی هیات مدیره
فرنوش دلیری
عضو اصلی هیات مدیره
فرزاد تاراپوروالا
عضو اصلی هیات مدیره
بهناز بختیاری
بازرس اصلی
آبتین بختیاری
بازرس اصلی
نام و نام خانوادگی سمت
شاهین بهرامشهریاری
عضو اصلی هیات مدیره و رئیس (دارای حق امضاء)
آرمین شهریاری
عضو اصلی هیات مدیره و نائب رئیس (دارای حق امضاء)
فرشاد یزدانی
عضو اصلی هیات مدیره و خرانه دار (دارای حق امضاء)
پگاه کاویانی کوثرخیزی
عضو اصلی هیات مدیره و منشی
جمشید سرداری
عضو اصلی هیات مدیره
فرزانه جمشیدی کلانتری
عضو اصلی هیات مدیره
بهار آبادی
عضو اصلی هیات مدیره
نوشین فلفلی
بازرس اصلی
افشین خدادادی
بازرس اصلی
نام و نام خانوادگی سمت
شهریار بهرامی
عضو اصلی هیات مدیره و رئیس (دارای حق امضاء)
نگین تیرندازی
عضو اصلی هیات مدیره و نائب رئیس (دارای حق امضاء)
پرهام کاویانی
عضو اصلی هیات مدیره و خرانه دار (دارای حق امضاء)
تینا نمیرانیان
عضو اصلی هیات مدیره و منشی
شکوفه پوربهمردیان
عضو اصلی هیات مدیره
شبنم پوربهمردیان
عضو اصلی هیات مدیره
رامتین شهرت
عضو اصلی هیات مدیره
دلناز نمیرانیان
بازرس اصلی
بهمن اردشیریان
بازرس اصلی
نام و نام خانوادگی سمت
رادمان خورشیدیان
عضو اصلی هیات مدیره و رئیس (دارای حق امضاء)
فرشید فروهر
عضو اصلی هیات مدیره و نائب رئیس (دارای حق امضاء)
اسفندیار پرجیشور
عضو اصلی هیات مدیره و خرانه دار (دارای حق امضاء)
آناهیتا فرودیان
عضو اصلی هیات مدیره و منشی
پانته آ سروشپور
عضو اصلی هیات مدیره
شایان آبادیان
عضو اصلی هیات مدیره
شروین گودرزیان
عضو اصلی هیات مدیره
سام خسروپور
بازرس اصلی
سپیده ماندگاریان
بازرس اصلی