بیستمین همایش علمی زرتشتیان سراسر کشور

بیستمین همایش علمی زرتشتیان سراسر کشور

«بیاموز و بشنو ز هر دانشی

که یابی ز هر دانشی رامشی»

فردوسی

بیستمین همایش علمی زرتشتیان سراسر کشور، متفاوت‌تر از همیشه، در راه است.

منتظر یک اتفاق بیست باشید

در ادامه این مسیر با برنامه های مختلف در بخش های همایش، همراه ما باشید….