20200609_184848

بیست و ششمین سالگرد اردشیر مرادیان به صورت مجازی برگزار شد

پسین روز ۲۰ خردادماه ساعت ۶ سال اردشیر مرادیان به صورت زنده در صفحه اینستاگرام کانون دانشجویان زرتشتی برگزار و گذاشته شد.
امسال به خاطر ویروس کرونا، مراسم فقط به صورت مجازی(Live در اینستاگرام) در سالن لعل نوذر جمشیدیان به کمک موبد پریا ماوندادی برگزار شد تا یادی از زنده‌ یاد اردشیر مرادیان، یکی از خدمتگزاران باغ اسون دربند که برای بهبود برق‌رسانی این باغ تلاش کرد، انجام پذیرد.

 

 

از همکیشان گرامی‌ که دراین مراسم شرکت نمودند تا یادی از روانشاد اردشیر مرادیان مانند سالیان گذشته شود، بسیار سپاسگزاریم.

روانش شاد و بهشت برین جایگاهش باشد.
ایریستنام اروانو یزه میده
یا اشه اونام فره وشه یو

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)