تاریخ نام‌نویسی و برگزاری جلسه با خبرنگاران مشخص شد

جلسه با خبرنگاران برای سی و نهمین دوره پیکارهای ورزشی جام جان‌باختگان ۲۲تیرماه ساعت ۱۹ پسین در سالن لعل نوذر جمشیدیان (کانون دانشجویان زرتشتی) برگزار می‌شود.
نام‌نویسی تنها از طریق تارنمای رسمی جام جان‌باختگان به نشانی jamejanbakhtagan.kdz.ir از تاریخ ۱۶ تا ۱۹ تیر ماه انجام می‌شود.
گفتنی‌است آیین نامه در سایت قابل دریافت می‌باشد.