poster

نسخه دیجیتال جامنامه برای نخستین بار در جام ۳۹

ستاد برگزاری جام جان‌باختگان از نسخه‌ی دیجیتال جامنامه برای نخستین بار در سی و نهمین دوره پیکار‌های ورزشی جام جان‌باختگان خبر داد.

علاقه‌مندان می‌توانند هرروز با اسکن QR کد‌های موجود در محوطه ی مارکار ویا مراجعه به سایت http://jamejanbakhtegan.kdz.ir/jamnameh جهت دریافت نسخه‌ی دیجیتال جامنامه‌ی آن روز و روز‌های پیشین اقدام نمایند.