449030331_191384

پیکارهای داژبال برای پنجمین سال در جام جان‌باختگان

سی و نهمین دوره پیکارهای ورزشی جام جان‌باختگان امسال همچون سالیان گذشته میزبان مسابقات داژبال خواهد بود.
مسابقات داژبال در رده بزرگسالان در دو گروه آقایان و بانوان و رده میکس نوجوانان می‌باشد.
این پیکارها در گروه‌های ۴ نفره برگزار می‌شود.
روز برگزاری و زمان نام نویسی پیکارهای داژبال از تارنمای رسمی جام جان‌باختگان به آدرس
http://jamejanbakhtegan.kdz.ir  
اطلاع رسانی می‌شود.