5روز با خاطره‌های جام جان‌باختگان

هرآنکو شود کشته زایران سپاه
بهشت برینش بود جایگاه

 

هرساله دراین موقع، دفتر جام جان‌باختگان با جمله “و اینک آغاز می‌کنیم … دوره از پیکارهای ورزشی جام جان‌باختگان” و روشن شدن مشعل جام جان‌باختگان دوباره باز می‌شد و دوره جدیدی از جام را شاهدش بودیم.
ولی امسال به خاطر ویروس کرونا کانون دانشجویان زرتشتی تصمیم به برگزار نکردن چهلمین دوره جام جان‌باختگان گرفت. اما همچنان دراین زمان می‌خواهیم یاد جان‌باختگان تازه بماند و تلاش این بزرگ‌مردان را از یاد نبریم!
بدین خاطر کانون دانشجویان زرتشتی تصمیم به برگزاری گهنباری مجازی به همراه برنامه‌هایی به یاد جام و جان‌باختگان در جمعه این هفته یعنی 10 امردادماه گرفت.
همچنین میدانیم دراین مدت چالش‌های مختلفی در اینستاگرام کانون در هفته گذشته قرار داده شد تا بتوانیم این دوهفته یادواره‌ را به تمام شهیدان و جان‌باختگان در راه وطن تقدیم کنیم.
کانون دانشجویان زرتشتی تصمیم گرفته که از امروز تا جمعه 10 امرداد، نام جان‌باختگان و رژه جام را برایمان پررنگ‌تر نگه دارد و دراین چند روز باقی مانده زندگینامه 17 جان‌باخته‌ را به صورت چهار قسمت در قالب روزشمار به شما عزیزان نشان دهیم.

 

نام و یادشان همیشه جاودانه باد.

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)