IMG_1512

گزارشی از مسابقه دانش‌آموزی همایش علمی ۲۰

بیستمین همایش علمی زرتشتیان سراسر کشور مسابقه دانش آموزی را برای دانش آموزان پایه هفتم تا دهم در تاریخ ۱۰ آذرماه در مارکار تهرانپارس برگزار کرد

در ابتدای این مسابقه دانش آموزان گروه بندی شدند و با سرپرست‌های خود آشنا شدند.

در ادامه به طراحی Marbel mazeهای مدنظر خود در ابعاد بزرگ پرداختند

سپس با مجموعه وسایلی که به هر گروه داده‌شد به ساخت آن مشغول شدند.

درادامه‌ی روند بازی با حل معماهای علمی و برنده شدن در مینی گیم‌ها تلاش به کسب قطعات برای بهبود کار خود و امتیاز بیشتر کردند.

.

در انتها نیز بعد از ساخت و صرف ناهار مسابقه ای با تخم مرغ  بین Mazeهای ساخته شده برگزار شد.به طوری که تیم ها باید تخم مرغ را از چالشهای mazeتیم مقابل نجات می‌دادند و از شکسته شدن تخم مرغ ها جلوگیری می‌کردند.

در انتها نیز به شرکت کنندگان این مسابقه کارت امتیازهایی تعلق گرفت که در روزهای پایانی همایش علمی ۲۰ می‌توانند جهت اخذ جوایز ارزنده ای اقدام کنند.