دومین تک برگ همایش ۲۰

دومین تک برگ بیستمین همایش علمی زرتشتیان سراسر کشور

دومین تک برگ بیستمین همایش علمی زرتشتیان سراسر کشور منتشر شد!

تک برگ، نشریه داخلی همایش علمی است که در آن به معرفی برنامه‌های همایش می‌پردازیم و گزارشی از رویدادهایی که اتفاق افتاده است و یا در آینده اتفاق می‌افتند، خواهیم داد.این تک‌برگ دارای مطالب مختلفی از جمله معرفی تم‌های علمی، مسابقه دانش‌آموزی، کلاس‌های مناظره و برنامه‌نویسی و … می‌باشد.

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)