تاریخ برگزاری جلسه با خبرنگاران مشخص شد

جلسه با خبرنگاران برای سی و هشتمین دوره پیکارهای ورزشی جام جان‌باختگان ۲۳تیرماه ساعت ۱۹:۳۰ پسین در سالن لعل نوذر جمشیدیان(کانون دانشجویان زرتشتی) برگزار می‌شود.

نام‌نویسی تنها از طریق تارنمای رسمی جام جان‌باختگان به نشانی jamejanbakhtagan.kdz.ir از تاریخ ۱۸ تا ۲۲ تیر ماه انجام می‌شود.

گفتنی است آیین نامه از اینجا قابل بارگیری می‌باشد.