IMG_5266

گزارش تصویری از پیکارهای روز پیش از افتتاحیه