photo5915940167884060187

وبینار مبانی آواز کلاسیک

کانون دانشجویان زرتشتی در راستای برگزاری جشنواره موسیقی، وبیناری را با موضوع “مبانی آواز کلاسیک” که با حضور دکتر فربد خانی زاده می‌باشد ترتیب داده است.

شایان ذکر است که این وبینار به صورت زنده در لایو اینستاگرام کانون دانشجویان زرتشتی در نهم آذر ماه ساعت ۷ پسین برای شما همکیشان و همراهان جشنواره موسیقی برگزار خواهد شد.

منتظر حضورتان در این وبینار هستیم.