IMG_20201213_202607_248

برند‌های دوست‌داشتنی _ سری نهم

کانون دانشجویان زرتشتی برای نهمین سری از مجموعه پخش‌های زنده‌ اینستاگرامی برند‌های دوست داشتنی از اردشیر کاویانی دارنده‌ی برند چهارراه‌ کامپیوتر دعوت کرده است تا در تاریخ پنجشنبه ۲۷ آذر ماه ساعت ۱۸:۰۰ با ما همراه باشند.
این سری پخش‌‌های زنده‌ با هدف آشنایی شما عزیزان با شروع یک کسب‌ و کار، روند شکل‌گیری آن و سختی‌های کار می‌باشد.
اصل اول در خلق یک برند دوست داشتنی این است که اگر كار عامیانه را «كاری كه مردم به طور طبیعی و در نبود دانش و آموزش انجام می‌دهند» تعریف كنیم؛ آنگاه متوجه می‌شویم كه مدیریت برند به هیچ وجه یک كار عامیانه نیست.
در واقع هرچه ویژگی‌های ممتاز برای یک برند بیشتر باشد، جذابیت آن برند نیز افزایش می‌یابد. منافع واقعی ‌یک برند برای مشتریان هدف‌ است كه آن را از برندهای رقیب متمایز می‌كند.
برگرفته از کتاب حقایقی درباره خلق برندهای دوست داشتنی

اخبار مرتبط