آریابرزن غیبی-سرپرست

تقدیر شرکت‌کنندگان بیست‌ویکمین جشنواره موسیقی زرتشتیان سراسر دنیا

بیست و یکمین جشنواره موسیقی زرتشتیان نیز به پایان رسید و این‌بار برای زرتشتیان سراسر دنیا برگزار شد، با حضور شرکت‌کنندگانی که همواره به موسیقی عشق می‌ورزند.

کانون دانشجویان زرتشتی امسال نیز مانند سال‌های گذشته به نفرات برتر، برای پشتکاری که داشتند تا به عنوان برگزیده انتخاب شوند هدیه نقدی می‌دهد؛ و به تمامی شرکت‌کنندگان و داوران این دوره از جشنواره موسیقی، تندیس و تقدیرنامه‌ای اهدا خواهد شد. تقدیرنامه‌ی جشنواره‌ موسیقی مهمور به امضا و مهر داوران این دوره و کانون دانشجویان زرتشتی می‌باشد که از ارزش معنوی بالایی برخوردار است.

تندیس و تقدیرنامه‌ی بیست و یکمین جشنواره موسیقی سراسر دنیا برای تمام عزیزان شرکت‌کننده در داخل کشور از طریق پست و برای عزیزان خارج از کشور به صورت فایل ارسال خواهد شد.

باشد که سال‌های آتی حضور گرم شما عزیزان و مشتاقان موسیقی را به صورت حضوری داشته باشیم.