asli

همایش علمی ۱۷

هفدهمین همایش علمی زرتشتیان سراسر کشور در اسفند‌ ماه به روزهای پایانی خود می‌رسد
هر ساله همایش علمی زرتشتیان سراسر کشور، اواخر بهمن یا اوایل اسفند ماه در دو روز برگزار می‌شد که در این دو روز بازدیدکنندگان به ارائه مقالات گوش می‌سپردند، از نمایشگاه بازدید می‌کردند، در مسابقات مختلف شرکت می‌کردند و… .
اما امسال شیوع بیماری کرونا باعث شد تا همایش علمی باز هم پابرجا بماند ولی تمامی فعالیت‌های خود را به صورت مجازی آغاز کند و در ادامه نیز روز‌های پایانی خود را با برنامه‌هایی مانند برنامه‌ی هرساله‌ی خود ولی به صورت مجازی طی خواهد کرد.
زمان برگزاری هفدهمین همایش علمی زرتشتیان سراسر کشور: ۵، ۶، ٧ و ٨ اسفند‌ ماه
فضای برگزاری: صفحه‌ی اینستاگرام کانون دانشجویان زرتشتی و اسکای‌روم
منتظر خبر‌های بیشتر از همایش علمی ١٧ باشید.
به امید دیدارتان