IMG_20210221_115259_442

پخش مناظره در همایش علمی ۱۷

هفدهمین همایش علمی زرتشتیان سراسر کشور در روزهای پایانی همایش، مناظره برگزار می‌کند.
موضوع مناظره “جهانی شدن موجب فقیرتر شدن کشورهای فقیر شده است.” می‌باشد.
همچنین این برنامه ساعت ۷ پسین سه‌شنبه ۵ اسفند ماه برگزار می‌شود.
گفتنی است برنامه‌ی مناظره از طریق لایو اینستاگرام کانون دانشجویان زرتشتی پخش می‌شود.
با حضور خود پشتیبان و موجب دلگرمی ما باشید.