EBE1E364-B3FC-4349-B61E-1C274367B5A4

برگزاری بازی Clash Royale در نخستین فستیوال بازی‌های ویدئویی و رقابتی

فستیوال بازی‌های ویدئویی و رقابتی در نخستین دوره خود، بازی Clash Royale را به صورت رقابتی، یک در مقابل یک، بین همکیشان شرکت‌کننده که مجموعا ١١ نفر بودند، برگزار کرد.

این رقابت‌ها در روز ٢٩ بهمن‌ماه شروع شد و ۴ روز بعد یعنی ٢ اسفندماه به پایان رسید. برنده فینال این رقابت‌ها آقای آرتین پارسی‌مهر بودند. آقای اسفندیار اردشیریان و سروش خادمی نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.

گزیده‌ای از این رقابت‌ها را می‌توانید در ویدئو بالا مشاهده کنید.