گزارشی از سال اردشیر مرادیان

کانون دانشجویان زرتشتی امسال نیز بیست‌وهفتمین سالگرد درگذشت شادروان اردشیر مرادیان را، ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ در محل باغ اسون برگزار کرد. برگزاری این مراسم همراه با پیمایش کوه از مجسمه میدان دربند تا باغ اسون، توسط هموندان و همراهان همیشگی کانون دانشجویان زرتشتی رخ داد.

این مراسم در باغ اسون با چینش سفره سالگرد روانشاد و پخش شدن صدای ضبط شده‌ی موبد فیروزگری و هم‌یاری جناب آقای هرمز خسرویانی برپا شد تا یادی از زنده‌ یاد اردشیر مرادیان، یکی از خدمتگزاران باغ اسون دربند که برای بهبود برق‌رسانی این باغ تلاش کرد، انجام پذیرد.

 

از همکیشان گرامی‌ که دراین مراسم شرکت نمودند تا یادی از روانشاد اردشیر مرادیان مانند سالیان گذشته شود، بسیار سپاسگزاریم.
روانش شاد و بهشت برین جایگاهش باشد.

ایریستنام اروانو یزه میده
یا اشه اونام فره وشه یو

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)