در راستای برگزاری بیست و هشتمین همایش اوستاخوانی و گاتا‌شناسی مانتره، در خدمت نخستین سخنران کلیدی این دوره همایش، سرکار خانم دکتر فرزانه گشتاسب، با موضوع “اسطوره چیست؟” خواهیم بود.
ایشان دانشیار پژوهشکده علوم‌انسانی و مطالعات‌ فرهنگی و نیز مدیر گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی پژوهشکده زبان‌شناسی می‌باشند.

از شما همکیشان گرامی دعوت می‌‌شود تا در روز پنجشنبه، ۷ امردادماه، ساعت ۵ پسین به صورت زنده در اینستاگرام کانون دانشجویان زرتشتی در کنار ما باشید.

 

اخبار مرتبط

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)