IMG_20210809_195920_050

همایش معرفی رشته‌های دانشگاهی

کانون دانشجویان زرتشتی در نظر دارد در راستای سری برنامه‌های همایش معرفی رشته‌های دانشگاهی، فضای مناسب و نزدیکی را برای شما عزیزان جهت کمک به انتخاب بهتر فراهم کند.

بدین شکل شما عزیزانی که متقاضی آشنایی بیشتر با رشته‌ای هستید به فردی که آن رشته را خوانده است، معرفی نماید تا از اطلاعات و تجربیات ایشان استفاده نمایید.
همچنین رشته‌های دانشگاهی دیگر نیز در سایت کانون دانشجویان زرتشتی تکمیل شد.

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)