2E2E6BA2-3AA2-4121-A7C6-CBB5063B6F5E

گهنبار توجی کمپ آن

برگزاری مراسم گهنبار توجی در برنامه‌ی کمپ آن 

کانون دانشجویان زرتشتی بر آن است تا در روز پایانی برنامه‌ی کمپ آن، گهنبار توجی را به صورت پخش زنده از اینستاگرام کانون دانشجویان زرتشتی برگزار نماید.

کمپ‌ آن از تاریخ ۱۸ تا ۲۲ امرداد ماه به صورت مجازی برای دانش‌آموزان ۱۷ و ۱۸ ساله برگزار می‌شود و برگزاری این گهنبار از جمله فعالیت‌های این چند روز شرکت‌کنندگان خواهد بود‌.

همچنین از شما دعوت می‌شود تا در این روز نظاره‌گر دیگر فعالیت‌ها و دستاوردهای این عزیزان در صفحه‌ی اینستاگرام کمپ‌ آن باشید.

گفتنی است این برنامه از ساعت ١٨:٣٠ روز آدینه ۲۲ امرداد ماه آغاز می‌گردد.

چشم‌ به راه حضورتان هستیم.

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)