فرهنگ ایران

افتتاحیه نمایشگاه آیین و فرهنگ ایران باستان

افتتاحیه نمایشگاه آیین و فرهنگ ایران باستان

?جمعه ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۰
? ساعت ۷ پسین
?مکان : لایو اینستاگرام نمایشگاه آیین و فرهنگ ایران باستان.