0E5F9C5C-86BC-4109-9164-205E85C1F2AE

افتتاحیه دومین فستیوال بازی‌‌های ویدئویی و رقابتی

سال گذشته، کانون دانشجویان زرتشتی با‌ وجود محدودیت‌هایش برای اولین‌ بار فستیوال بازی‌های ویدئویی و رقابتی را به‌گونه‌ای نوین و به‌صورت مجازی برگزار کرد.

امسال نیز همچون سال گذشته در‌نظر داریم تا برای دومین بار فستیوال بازی‌‌های ویدئویی و رقابتی را برای شما عزیزان برگزار کنیم.

زمان برگزاری افتتاحیه چهارشنبه، ۱۴ مهرماه ۱۴۰۰، ساعت ۸ شب به‌صورت زنده در اینستاگرام کانون‌ دانشجویان زرتشتی می‌باشد.

منتظر حضور گرم شما عزیزان در مراسم افتتاحیه هستیم.