Screenshot (275)

فیلم نمونه ارسالی برای جشنواره موسیقی 22

نوازندگان تنها از 20 مهرماه تا 28 مهرماه مهلت دارند تا ویدئوهای اجراهای خود را برای بخش مقدماتی جشنواره ارسال کنند. این ویدئو جهت راهنمایی صحیح برای ضبط آثار خود قرار گرفته است. لطفا تمامی نکات گفته شده را رعایت کنید، در صورت عدم رعایت، ویدئوی ارسال شده تایید نمی‌شود.