IMG_20211116_182837_621

هجدهمین همایش علمی زرتشتیان سراسر کشور در راه است

علم و دانش کلیدی است که تمام درها با آن باز می‌شود
“آناتول فرانس”
پر شورتر و متفاوت‌تر از همیشه
هجدهمین همایش علمی زرتشتیان سراسر کشور به زودی…