20211125_113631

گزارشی از برگزاری کارگاه کاوش

بخش اول کلاس‌های کارگاه کاوش توسط بخش ابداعات و اختراعات همایش علمی ۱۸ در زمینه علم شیمی و علوم‌ تجربی در روز های شنبه (۸ آبان) و چهارشنبه (۱۲ آبان) برگزار گردید.

گزارشی را از برگزاری این کلاس‌ها تهیه کردیم که با یک دیگر به تماشای آن می‌نشینیم.

 

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)