سی‌وپنجمین نشست کارگروه ورزش برگزار نخواهد شد

سی‌وپنجمین نشست کارگروه ورزش بنا به شرایط فعلی کرونا و ادامه داشتن اپیدمی، همچنین ادامه داشتن واکسیناسیون برگزار نخواهد گردید.

بحث و بررسی موضوعات ورزشی وابسته به وجود شرایطی پایدارتر می‌باشد.

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)