IMG_20220131_124419_899

یک قدم نزدیک‌تر به هجدهمین همایش علمی زرتشتیان سراسر کشور

با شما هستیم؛ در روز‌های اصلی همایش علمی ۱۸ با محوریت تکنولوژی نوین، در تاریخ ۲۸ و ۲۹ بهمن ماه، در جشنگاه خسروی

منتظر خبر‌های بیشتر باشید…