زمین‌های بسکتبال و والیبال مارکار تهرانپارس آسفالت شد

در آستانه سی و نهمین دوره پیکارهای ورزشی جام جان‌باختگان، به منظور جلوگیری از آسیب ورزشکاران، امسال نیز با همت و پیگیری اعضای کانون دانشجویان زرتشتی و با کمک شهرداری تهران و نماینده ایرانیان زرتشتی و انجمن زرتشتیان تهران برای برگزاری هرچه بهتر پیکارها، زمین های بسکتبال و والیبال مارکار تهرانپارس آسفالت شد.