20220531_120709

بیست و سومین سری برند‌های دوست‌داشتنی

? بیست و سومین سری برند‌های دوست‌داشتن

?کانون دانشجویان زرتشتی برای بیست و سومین لایو، از مجموعه لایو‌های برندهای دوست داشتنی از سرکار خانم ساناز تیرندازیان دعوت کرده است تا تجربیات خود را از راه‌اندازی و اداره کسب و کار خود بیان کند.

ایشان بنیانگذار برند نوپای ساناز آرت گالری می‌باشند که در زمینه رزین فعالیت می‌کنند.

با ما در تاریخ پنجشنبه، ١٢ خرداد ماه همراه باشید تا از تجربیات ایشان استفاده کنیم.

لازم به ذکر است که این لایو و دو لایو بعدی به هم مربوط خواهند بود و در لایو چهارم، این مجموعه به جمع بندی خواهد رسید.

با ما همراه باشید…

اخبار مرتبط