20220609_205831

گزارشی از سال اردشیر مرادیان

کانون دانشجویان زرتشتی امسال نیز بیست‌وهشتمین سالگرد درگذشت شادروان اردشیر مرادیان را، ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۱ در محل باغ اسون برگزار کرد. برگزاری این مراسم همراه با پیمایش کوه از مجسمه میدان دربند تا باغ اسون، توسط هموندان و همراهان همیشگی کانون دانشجویان زرتشتی رخ داد.

این مراسم در باغ اسون با چینش سفره سالگرد روانشاد و هم‌یاری و همراهی موبد کوروش بلندی برپا شد تا یادی از زنده‌ یاد اردشیر مرادیان، یکی از خدمتگزاران باغ اسون دربند که برای بهبود برق‌رسانی این باغ تلاش کرد، انجام پذیرد.

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)