فرم ثبت نام بیست و سومین جشنواره موسیقی زرتشتیان سراسر دنیا

فرم ثبت نام بیست و سومین جشنواره موسیقی زرتشتیان سراسر دنیا در لینک های زیر قرار دارد. پیشنهاد می شود پیش از پر کردن فرم، آیین نامه را نیز مطالعه کنید. برای مطالعه آیین نامه جشنواره موسیقی زرتشتیان سراسر دنیا، اینجا را کلیک کنید.

 

فرم ثبت نام تک نوازی
فرم ثبت نام گروه نوازی