سرویس رفت و برگشت برای آیین پایانی جام جان‌باختگان

کانون دانشجویان زرتشتی در آخرین روز از سی و نهمین دوره پیکارهای ورزشی جام جان‌باختگان جهت رفاه بیشتر برای همکیشان سرویس رفت و آمد در نظر گرفته است.
ساعت حرکت اتوبوس ساعت 18:00 از میدان سلماس به سوی سمت مارکار تهرانپارس است.
گفتنی است اتوبوس ساعت 23:0۰ شب، پس از اتمام آیین پایانی به مقصد میدان سلماس باز خواهد گشت.