IMG_20220809_101830_567

گزارشی از سومین کلاس مانترک مانتره ۲۹

سومین کلاس مانترک تحت عنوان «آموزش سلفژ و آوای خوش»، سه‌شنبه ۴ امردادماه، ساعت ۷ پسین، برای گروه نخست در پلتفرم jitsi meet همچنین کلاس «مبانی موسیقی» برای گروه دوم، شنبه ۸ امردادماه، ساعت ۷ پسین، به استادی جناب آقای فرزین دستان در پلتفرم اسکای روم برگزار شد.

در کلاس «آموزش سلفژ و آوای خوش» به موضوعاتی مانند اجزا، شروع و فرود آهنگ پرداخته شد. در ادامه ویدیویی از یک کنسرت پخش و پرسش هایی پیرامون آن پرسیده شد.
کلاس «مبانی موسیقی» نیز موضوعات مهم و پایه موسیقی مانند آشنایی با نت‌ها، مفهوم اکتاو، ضرب، ریتم و تئوری موسیقی مورد بحث قرار گرفت. همچنین گفتگویی در رابطه با انواع سازها با شرکت کنندگان صورت گرفت.

تکالیف خواسته شده در کلاس «آموزش سلفژ و آوای خوش» بدین گونه است که شرکت‌کنندگان میبایست ۵ قطعه بی‌کلام از آهنگ‌سازان معروف پیدا کنند؛ سپس مقدمه‌ی آن را مشخص کنند و بگویند مقدمه چه حسی را به آن‌ها انتقال می‌دهد. همچنین تکالیف خواسته شده برای کلاس «مبانی موسیقی» بدین گونه است که شرکت‌کنندگان میبایست بگویند چه چیزی باعث تمایز صدای سازها از هم می‌شود؟ به عبارت دیگر اگر تمام سازها یک نت را اجرا کنند، چگونه می‌توانیم سازها را از هم تفکیک کنیم؟

کلاس مبانی موسیقی پیش نیازی برای کلاس آموزش سلفژ و آوای خوش است.
گروه ۱۵ نفره نخست، شرکت کنندگانی هستند که سال پیش در کلاس مبانی موسیقی مانترک مانتره ۲۸ حضور یافتند و امسال در کلاس «آموزش سلفژ و آوای خوش» مانترک مانتره ۲۹ که ادامه کلاس مبانی موسیقی است شرکت می کنند. گروه ۱۵ نفره دوم شامل شرکت کنندگانی است که برای نخستین بار در مانترک شرکت می کنند و میبایست کلاس «مبانی موسیقی» را بگذرانند.

شایان یادآوری است که نحوه گزینش شرکت‌کنندگان مانترک، بر اساس حضور و غیاب در کلاس‌های تیر تا شهریورماه ۱۴۰۱ بوده و شرکت‌کنندگانی که بیش از ۵ جلسه در کلاس‌ها حاضر نباشند، از روند گزینشی مانترک حذف خواهند شد. همچنین شرکت‌کنندگان موظف‌اند در کلاس‌ها حضور فعال داشته باشند تا در صورت تأیید آموزگار کلاس، به مرحله پایانی راه یابند.

با ما در خبرهای بعدی مانتره امسال همراه باشید.

مانترسپند – تنها مرجع رسمی خبری مانتره