20220920_110018

نوزدهمین همایش علمی زرتشتیان سراسر کشور

خردمند با فر دانش و اندیشه خویش، رخدادهای فردا را می‌آفریند. «حکیم ارد بزرگ»

نوزدهمین همایش علمی زرتشتیان سراسر کشور، با چشم اندازی متفاوت راه خود را آغاز میکند…

در ادامه این مسیر همراه ما باشید.