WhatsApp Image 2022-09-20 at 15.34.19

برگزاری گهنبار توجی در چهل و دومین اردوی دانش‌آموزان زرتشتی سراسر کشور

برگزاری گهنبار توجی در چهل و دومین اردوی دانش‌آموزان زرتشتی سراسر کشور
کانون دانشجویان زرتشتی، در حال حاضر، در حال برگزاری چهل و دومین اردوی دانش‌آموزان زرتشتی سراسر کشور است. این برنامه از تاریخ بیست و هفتم شهریورماه آغاز شده، تا ۳ مهرماه ادامه دارد.
در روز جمعه، ۱ مهرماه، گهنبار توجی برگزار خواهد شد.
به دلیل حفظ سلامت شرکت‌کنندگان و برگزارکنندگان این برنامه، این گهنبار به صورت مجازی از طریق لایو اینستاگرام کانون دانشجویان زرتشتی (kdzir) پخش خواهد شد.