تنها یک روز مانده به پایان ثبت‌نام بیست و سومین جشنواره موسیقی زرتشتیان


?تنها یک روز مانده به پایان ثبت‌نام بیست و سومین جشنواره موسیقی زرتشتیان سراسر دنیا.

?لازم به ذکر است این برنامه در روز ٢۵ آذر ماه و در سالن برج آزادی برگزار خواهد شد.

منتظر حضور گرمتان هستیم.