photo_2023-01-02_10-24-21-2

دومین تک‌برگ نوزدهمین همایش علمی زرتشتیان سراسر کشور منتشر شد

?تک برگ نشریه داخلی همایش علمی می‌باشد که در آن به معرفی برنامه‌های این برنامه پرداخته می‌شود. همچنین این تک‌برگ دارای مطالبی مانند گزارش مسابقه دانش‌آموزی، گزارش روز اول ارائه‌های نوشتار، معما و …. می‌باشد که خواندن آن‌ها خالی از لطف نیست.