JM23

بیست و سومین جشنواره موسیقی زرتشتیان سراسر دنیا برگزار می‌شود

? بیست و سومین جشنواره موسیقی زرتشتیان سراسر دنیا به زودی. “موسیقی روح به جهان، بال به ذهن، پرواز به تخیل و زندگی به همه چیز می‌دهد.”

?کانون دانشجویان زرتشتی درنظر دارد بیست و سومین جشنواره موسیقی زرتشتیان سراسر دنیا را در روز ١٧ اسفند ماه به صورت حضوری برگزار کند.با همراهیتان گرمی بخش این برنامه باشید.

منتظر حضور گرمتان هستیم

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)