جان باخته زنده روان مهرداد فرارونی

جان باخته زنده روان مهرداد فرارونی در سال ۱۳۳۴ در تهران دیده به جهان گشود. تحصیلات متوسطه را با موفقیت سپری کرد و به دانشکده فنی دانشگاه تهران راه یافت.  وی فردی مسئولیت پذیر، مصمم و روشن فکر بود. مهندس فرارونی از افراد فعال جامعه بود و با عشقی وافر در روز ۲۱ بهمن ماه سال ۱۳۵۷  به انتخاب خود، هنگام شنیدن خبر حمله به نیروی هوایی، به کمک سربازان و همافران شتافت و شهید فکر، ایده و عقیده اش شد. این درحالی بود که خانواده اش تا اردیبهشت ماه ۲۳سالگی وی بی خبر از او و مقام شهادتش در راه آزادی ایران زمین بودند!

دیگر جان باخته های زرتشتی